Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 MIQUEL TRILLA DE BRUGUERAAlcalde de Prat de Comte
Junts Per Prat de Comte - Compromís Municipal (CM) Miquel Trilla de BrugueraJordi Viña MirallesJoan Pallares Fosch Per Prat-Acord Municipal ((XP-AM) Montse Subirats GisbertMontserrat Viña Borrull
El codi de conducta d'alts càrrecs i bon govern marca els valors, principis i normes de conducta a les que s'han d'atenir els alts càrrecs de l'ens.Aquest, al mateix temps, també marca quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d'acord...
En el següent enllaç al portal de transparència trobareu la descripció dels òrgans de govern de l'ajuntament de Prat de Comte, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.
El dret d’accés és el segon eix fonamental de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest eix serveix de complement a la transparència que s’aconsegueix amb les obligacions de publicitat activa.Qualsevol persona que consulta un portal de...
CASA DE LA VILAAdreça: Pl. Església, 3Codi Postal: 43595Comarca: Terra AltaTelèfon: 977 428 284Adreces electròniques: ajpratdecomte@altanet.orgWeb: www.pratdecomte.altanet.orgHorari : de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00Horari d'atenció públic: de dilluns a divendres de 12:00 a 15:00 OFICINA DE...
Subscriure a