Noticies

17/06/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Prat de Comte per a la creació o millora d'espais multiserveis, per import de 9.905,96 euros.
13/06/2024
La Diputació de Tarragona, mitjançant la línia de Subvencions PAM-2022, ha concedit un ajut per a l’execució de l’actuació COMPRA FINCA, per import de 28.527,35 euros.
21/05/2024
La Diputació de Tarragona, mitjançant la línia de Subvencions per la transició energètica i acció climàtica, anualitat 2023, ha concedit un ajut per a l’execució de l’actuació COMPRA COTXE ELECTRIC I CARREGADOR D’US EXCLUSIU PER A L’AJUNTAMENT, per import de 36.844,85 euros.
03/04/2024
La Diputació de Tarragona, mitjançant la línia de Subvencions per Gestio de residus, ha concedit un ajut per a l’execució de l’actuació, per import de 4.591,57 euros.
28/02/2024
La Diputació de Tarragona, mitjançant la línia de Subvencions per desenvolupar polítiques locals d’habitatge, anualitat 2023, ha concedit un ajut per a l’execució de l’actuació Adquisició de l'habitatge del c. Bot, 17, per import de 76.000 euros.
30/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Prat de Comte, Subvenció per a interessos de préstecs any 2023, per un import de 1.747,09 €.
17/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Prat de Comte subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2023, per un import de 9106,50...
12/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Prat de Comte per l'actuació "Plagues urbanes i gestió animals domèstics" per l'import de 7770,01 euros. - Reducció d'especies plaga (rates) - Gestió animals abandonats
11/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Prat de Comte per l'actuació de control sanitari de l'aigua de consum humà i piscines municipals per l'import de 7.271,78 euros. - control sanitari de l'aigua de consum humà (analítiques, tractament de l'aigua) - Control sanitari...
10/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Prat de Comte per l'actuació de gestió de plagues urbanes i protecció d'animals domstics per l'import de 7.770,01 euros.

Pàgines