Subvencions / Participació ciutadana

En el següent enllaç al portal de transparència de l'ajuntament trobareu si hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics per part del municipi, la relació d'aquests actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.
En el següent enllaç al portal de transparència de l'ajuntament podeu comprovar les resolucions de les convocatòries de subvencions i ajuts que atorga l'ajuntament.
En el següent enllaç al portal de transparència de l'ajuntament disposeu dels diferents processos participatius en tràmit en què es permeti la intervenció de la ciutadania i sabreu com podeu participar-hi.Un cop el procès participatiu es tanqui, en aquesta pàgina es publicaran les resolucions...
En el següent enllaç al portal de transparència de l'ajuntament podeu trobar les normes d'intervenció de la ciutadania en els assumptes públics del municipi.
Subscriure a