Informació al contribuient

Terminis de pagament

  • IBI URBANA Període: 30/04/2021 a 30/06/2021
  • IBI RÚSTICA Període: 30/06/2021 a 31/08/2021
  • IAE Període: 30/07/2021 a 30/09/2021
  • IVTM (vehicles) Període: 31/03/2021 a 31/05/2021
  • TAXES Període: 30/07/2021 a 30/09/2021
  • AIGUA Períodes: Trimestral
  • BOSSA Període: Semestral