Codi de conducta d'alts càrrecs

El codi de conducta d'alts càrrecs i bon govern marca els valors, principis i normes de conducta a les que s'han d'atenir els alts càrrecs de l'ens.

Aquest, al mateix temps, també marca quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d'acord amb les quals ha d'actuar tot el personal. 

Podeu trobar el codi de conducta de l'ajuntament seguint el següent enllaç.

Subscriure a