Equip de govern

  • Joan Josep Malràs Pascual
    • Alcalde president
  • Miquel Trilla De Bruguera
    • Tinent d’alcalde
  • Ana maria Lopez Badoquio
  • Montserrat Subirats Gisbert
  • Jordi Viña Miralles