Noticies

07/09/2022
És amb gran alegria que anunciem que aquest any tornem amb la Festa de l'Aiguardent a Prat de Comte. 8 i 9 d'octubre 2022 LA FESTA Durant els dies de la "Festa de l'Aiguardent", tot el poble obre les portes per acollir els alambins i les diferents mostres d'entitats, firaires, expositors... Les...
06/09/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció del ECatàleg 2022 per a les actuacions del Grup d'Havaneres Balandra, per import de1.000 €, l'Orquestra Junior's, per import de 5.000€, La Xaranga Estrella Band, per import de 847 € i el Correfoc Foc i Flama, per import de 1.400 €.
31/08/2022
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Prat de Comte una subvenció per a l'Arranjament de la Façana de l'Esglèsia de Sant Bertomeu, per import de 15.000 euros. Amb el suport de:
14/06/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció del PAM 2021 per a l'adquisició de la finca del Carrer Cementiri numero 20 per import de 4.970,23 €.
27/04/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de Protecccio de Salut Pública a l'Ajuntament de Prat de Comte per import de: Línia 1.2 Piscines - 6.473,82 Línia 1.3 Agent Cívic - 1.830,70 Línia 2 Protecció Salut Pública - 13.195,42
16/03/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per a" la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial de l’any 2021" a l'Ajuntament de Prat de Comte per import de: 10.000€
26/01/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Prat de Comte (PAM 2021) per import de 20.000 €, per a Despeses Corrents.
22/12/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2021, a l'Ajuntament de Prat de Comte per import de 21.202,52 €, per a realitzar l'actuació "Arranjament Camí Viloubas...
06/07/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Prat de Comte (PAM 2020) per import de 20.570,13 €, per a realitzar l'actuació "Subministrament aigua potable i sanejament de l'Àrea Esportiva".
12/05/2021
Per Acord de Ple de data 30 de març de 2021 pel qual es va aprovar l'expedient de la concessió d'ús privatiu del Bar Fontcalda, mitjançant procediment obert, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que...

Pàgines