Noticies

15/04/2021
Per Acord de Ple, l’Ajuntament de Prat de Comte, en data 30 de març de 2021, adoptà l’acord d’aprovar i de sotmetre a informació pública durant un termini de 10 dies hàbils, el plec de clausules administratives i tècniques particulars de la concessió administrativa de l’Alberg Ca la Jepa. Dins d'...
12/04/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Prat de Comte per " Actuació prevenció local d'incendis forestals", per import de 4.386,92€.

Pàgines